ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರ

ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರ


ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರವು ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಯಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಧನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ನೀರಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಸಮರ್ಥನೀಯತೆಗೆ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಶಕ್ತಿಯ ನಿರಂತರ ಬಳಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರದ ಜಲಾಶಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಸಮಯ ಮತ್ತು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೃತಕವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸುಸ್ಥಿರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ, ಸೇತುವೆಯ ಕ್ರೇನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಮೂಲಭೂತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ವಾಡಿಕೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.